Tietosuojakäytäntö

Helkama-Auto Oy ("Helkama" tai "me") kunnioittaa yksityisyyden suojaa, ja tietosuojan turvaaminen on meille erittäin tärkeää.

Tässä tietosuojakäytännössä ("Tietosuojakäytäntö") kerrotaan, mitä henkilötietoja Helkama kerää asiakkaistaan sekä verkkosivustonsa käyttäjistä, ja miten näitä tietoja käsitellään. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja toimintamme järjestämisen, asiakkuuksien hoitamisen, sopimussuhteiden täyttämisen, verkkosivuillamme käytettävien evästeiden ja markkinoinnin yhteydessä.

Käsittelemme henkilötietoja tämän Tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja kansallinen tietosuojalainsäädäntö ("Tietosuojalainsäädäntö").

Mitä tietoja keräämme ja mistä?

Keräämme henkilötietoja pääasiallisesti suoraan henkilöltä itseltään. Saamme tietoja myös asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden perusteella eri kanaviemme käytön välityksellä, esimerkiksi alla mainituista kanavista:

 • Jälleenmyyjät ja valmistaja: Voimme saada asiakkuuteen liittyviä tietoja valtuutetuilta jälleenmyyjiltä sekä valmistajalta. Näitä tietoja kerätään jälleenmyyjien ja valmistajan eri palveluissa ja kanavissa, kuten esimerkiksi jälleenmyyjän tiloissa auton oston yhteydessä.
 • Ulkopuoliset palveluntarjoajat: Voimme kerätä, tallentaa ja päivittää henkilötietojasi julkisista tietolähteistä sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kautta (esim. osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä). Keräämme esimerkiksi tietoja Liikenteen turvallisuusvirastolta Trafilta.
 • Verkkosivut: Keräämme tietoa tilausten, huoltopyyntöjen ja muiden yhteydenottojen kautta. Tietoa kerätään esimerkiksi shop.skoda.fi-sivuston kautta, jossa toimitat itse tietoja tilauksen tai huoltovarauksen yhteydessä.
 • Evästeet: Voimme saada tietoa verkkosivujemme käytöstä evästeitä hyödyntämällä (eng. cookies). Evästeiden käytön tarkoituksena on helpottaa verkkosivujemme käyttöä. Kun vierailet verkkosivuillamme, saatamme kerätä tietokoneeseesi, IP-osoitteeseesi, käyttöjärjestelmääsi ja selaintyyppiisi liittyvää tietoa, esimerkiksi tilastollisia tarkoituksia tai verkkosivujemme hallinnointia varten. Keräämämme tieto koostuu pääasiassa sellaisesta tiedosta, joka ei mahdollista yksittäisen tiedon yhdistämistä mihinkään tiettyyn käyttäjään. Voit halutessasi estää evästeiden käytön useimmissa selaimissa. Huomioithan kuitenkin evästeiden olevan tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen, palveluiden ja toimintojen asianmukaiselle toiminnalle.

Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia tietoja:

 • Henkilöön liittyvät tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite;
 • Ajoneuvoon liittyvät tiedot: auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot, ajetut kilometrit ja muut tarvittavat käyttötiedot, ajoneuvon ostotapahtumat, huolto- ja muut toimenpiteet, auton vaihtosuunnitelma;
 • Asiakkuuteen tai muuhun sopimussuhteeseen perustuvat tiedot: asiointitiedot, tilaustiedot ja palvelutiedot, asiakaspalautteeseen liittyvät tiedot, viestinnän käyttö- ja asiointitiedot, sisältökäytön asiointitiedot, koeajotiedot, puhelutaltiot, laskutustiedot; sekä
 • Markkinointiliitännäiset tiedot: markkinointiluvat tai markkinointikiellot, eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastetiedot ja muut vastaavat tiedot.

Mihin tarkoituksiin tietoja kerätään?

Helkama käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyyn voi soveltua yksi tai useampi alla mainituista tarkoituksista kulloisestakin tilanteesta riippuen:

 • Palveluiden tarjoaminen ja sopimusten täyttäminen: Voimme käsitellä henkilötietojasi pyytämäsi palvelun tarjoamiseksi, muiden pyyntöjesi (kuten yhteydenottopyynnön) täyttämiseksi, tilauksesi käsittelemiseksi sekä sinun ja Helkaman välisen sopimussuhteen täyttämistä, ylläpitoa, kehittämistä ja analysointia sekä tarvittavia todentamis- ja tietoturvatoimenpiteitä varten. Käsittelyperusteemme on tällöin lähtökohtaisesti sopimuksen täyttäminen.
 • Asiakas- ja kontaktisuhteiden hallinnointi ja ylläpito: Voimme käsitellä tietojasi yhteydenpitoa, palveluitamme ja yritystämme koskevien asioiden tiedottamista sekä kohdennettuja palvelu-, viestintä-, kysely-, ja muita vastaavia toimenpiteitä varten. Näihin tarkoituksiin liittyy yhteydenottojen ja asiakaspalautteen hallinnointi sekä asiakastyytyväisyyden arviointi. Käsittelyperusteemme on tällöin Helkaman oikeutettu etu.
 • Helkaman muiden velvoitteiden täyttäminen: Voimme käsitellä tietojasi myös takuuvastuun täyttämistä ja takaisinvetojen hoitamista sekä autoveron maksamiseen liittyvien velvollisuuksien ja muiden vastaavien velvollisuuksien täyttämistä varten. Käsittelyperusteemme on tällöin lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
 • Markkinointi ja muu yhteydenpito: Voimme lisäksi käsitellä henkilötietojasi yritysviestintään, ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista tiedottamiseen, suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tällöin käsittelyperusteemme on oikeutettu etu. Sähköisten suoramarkkinointiviestien lähettäminen perustuu henkilön suostumukseen kuluttajasuhteissa (opt-in).

Helkama käsittelee henkilötietoja vain niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on alun perin kerätty (esimerkiksi tilausten hallinnoimiseksi tai tuotteidemme ja palveluidemme markkinoimiseksi) tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Miten tietoa käsitellään ja säilytetään?

Meillä on lakiin perustuva velvollisuus varmistaa, että tietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Voit auttaa meitä tämän velvollisuuden toteuttamisessa varmistamalla, että pidät meidät ajan tasalla tietojesi muutoksista.

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista kyseisen tarkoituksen toteuttamiseksi tai lakisääteisen velvoitteemme täyttämiseksi. Noudatamme toiminnassamme lakiin perustuvia käsittelyaikoja sekä sisäistä henkilötietojen käsittelyaikoja koskevaa ohjeistustamme.

Helkama on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet yksityisyytesi turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että henkilötietojasi ovat vain sellaisten työntekijöiden saatavilla, joilla on työnkuvansa puolesta tarve käsitellä tietoja. Helkama noudattaa lisäksi sisäisiä tietosuojaohjeita henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien minimoimiseksi.

Helkama ei suorita automaattista päätöksentekoa (ml. profilointia) henkilötietojesi perusteella.

Siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Henkilötietojasi voidaan siirtää sellaisille Helkaman valtuuttamille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Helkamalle toimitettavien palveluiden toteuttamiseksi ja tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten (henkilötietojen käsittelijät). Kolmansille osapuolille siirretään ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen Helkamalle suoritettavien palveluiden toteuttamiseksi. Helkama edellyttää lisäksi, että tällaiset kolmannet osapuolet noudattavat Helkaman ohjeita (mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä koskevia sopimuksia) sekä Tietosuojalainsäädäntöä, ja että he käyttävät asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi. Esimerkiksi takuukorjauksissa, huolloissa ja muissa vastaavissa toimenpiteissä käytetään Helkaman valtuuttamaa verkostoa, joille siirretään tarpeelliset tiedot tehtävän suorittamiseksi.

Helkama siirtää tämän lisäksi palveluiden mahdollistamista ja asiakastyytyväisyyden seuraamista varten henkilötietoja valtuutetuille jälleenmyyjille sekä valmistajalle. Jälleenmyyjät saavat esimerkiksi shop.skoda.fi-sivuston kautta tulleet tilaukset näkyviin tilauksen käsittelyä varten, ja asiakaspalautteen käsittelemistä varten jälleenmyyjäverkostolla on pääsy asiakaspalautteeseen siltä osin, kuin palaute koskee heitä. Asiakastyytyväisyystietoja ja muita siihen liittyviä tietoja voidaan myös siirtää eteenpäin valmistajalle.

Voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja kun lainsäädäntö siihen velvoittaa. Tietoja asiakkaista voidaan luovuttaa esimerkiksi viranomaisille heidän pyynnöstään, viranomaisen yleisen edun nimissä suorittamien tehtävien vuoksi. Voimme lisäksi luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi Tietosuojalainsäädännön asettamissa rajoissa suojataksemme oikeutettuja intressejämme.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Meillä on lakisääteinen velvoite toteuttaa alla mainitut oikeutesi ja valinnanmahdollisuutesi:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy kaikkiin henkilötietoihisi. Lisäksi sinulla on oikeus saada tieto mm. käsittelyn tarkoituksesta, henkilötietoryhmistä ja henkilötietojen suunnitellusta säilytysajasta. Sinulla on oikeus vaatia, että Helkama ilman aiheetonta viivytystä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä: Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Helkaman oikeutettuun etuun, paitsi jos Helkama voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun edut, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. 
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Sinulla on oikeus pyytää Helkamaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos (1) kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, (2) epäilet käsittelyn olevan lainvastaista etkä halua, että tietojasi poistetaan, (3) katsot ettei rekisterinpitäjä tarvitse enää kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset tietoja esim. oikeuksiesi puolustamiseksi taikka (4) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä, ja odotat rekisterinpitäjän päätöstä oikeuttasi koskien.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on myös oikeus pyytää Helkamaa poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, jos kyseisiä henkilötietoja ei esimerkiksi enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä on muutoin käsitelty, henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti, tai henkilötiedot on poistettava (rekisterinpitäjään sovellettavan) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus siirtää sinun Helkamalle toimittamat henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle Helkaman estämättä. Siirto-oikeus koskee automaattisesti käsiteltyjä henkilötietoja, joiden käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen, jossa olet osallisena. Helkama toimittaa sinulle tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen käsittelyyn antamasi suostumus.
 • Oikeus markkinoinnin lopettamiseen: Sinulla on mahdollisuus pyytää markkinoinnin lopettamista milloin tahansa markkinointimateriaalimme vastaanottamisen yhteydessä (opt-out).

Voit toteuttaa oikeutesi ottamalla yhteyttä tietosuoja@skoda.fi. Jos sinulla on jotain huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä tai haluaisit siitä muita lisätietoja, voit olla meihin yhteydessä milloin tahansa.

Valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Helkama ei ole mielestäsi käsitellyt henkilötietoja Tietosuojalainsääntelyn mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI

Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi

Yhteydenotot

Helkama-Auto Oy toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojen edellä mainittuja käsittelytarkoituksia varten. Helkama-Auto Oy:n yhteystiedot ovat:

Helkama-Auto Oy
Lautamiehentie 3
02770 Espoo
tietosuoja@skoda.fi
Puh: 010 436 2000

Škoda Auto tietosuojasivut löytyvät täältä

Škoda Auto englanninkieliset tietosuojasivut löytyvät täältä