EA189 KAMPANJA

Ohjelma asiakkaan luottamuksen vahvistamiseksi (TBM)

1. Mikä on Škodan TBM-ohjelma?


TBM-ohjelmalla ŠKODA kertoo asiakkailleen vastaavansa niihin asiakkaiden yhteydenottoihin, jotka liittyvät moottorin ja pakokaasun käsittelyjärjestelmän tiettyihin osiin, ja joiden esitetään johtuvan teknisten toimenpiteiden suorittamisesta EA189-sarjan dieselmoottoreilla varustettuihin autoihin. TBM-ohjelma on voimassa 24 kuukautta alkaen siitä hetkestä, kun autoon on tehty tekninen toimenpide siinä tapauksessa, että autolla on ajettu alle 250 000 km sillä hetkellä, kun TBM-ohjelmaa sovelletaan (ensiksi saavutettava raja on määräävä).

Kuten ŠKODA on aiemminkin toistuvasti informoinut, teknisten toimenpiteiden suorittaminen ei vaikuta haitallisesti auton polttoaineen kulutuslukemiin, CO2-päästöarvoihin, moottorin tehoon ja vääntömomenttiin tai moottorin käyntiääneen eikä moottorin ja sen komponenttien kestävyyteen. Kaikki autojen tyyppihyväksyntöjen kannalta merkitykselliset tiedot pätevät edelleen. Viranomaiset ovat nimenomaisesti vahvistaneet, että vaatimustenmukaisuus täyttyy. Vahvistus koskee myös pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmän kestävyysvaatimuksia.

TMB-ohjelmalla ei ole vaikutusta edellä todettuun. TBM-ohjelmalla ŠKODA antaa selvän viestin, että autojen ohjelmistopäivityksellä ei ole negatiivisia vaikutuksia autojen kestävyyteen. TBM-ohjelman tarkoitus on vahvistaa asiakkaiden luottamusta ohjelmistopäivityksessä toteutettaviin toimenpiteisiin ja kannustaa asiakkaita tuomaan autonsa ohjelmistopäivitykseen.

Yksityiskohtaiset tiedot automerkkiään koskevista TBM-ohjelman käyttöehdoista ja laajuudesta ovat saatavissa kaikista valtuutetuista ŠKODA-jälleenmyyjä-/huoltokumppaniliikkeistä.


2. Mitkä automerkit tarjoavat TBM-ohjelman, ja mitä automalleja se koskee?


TBM-ohjelma koskee kaikkia Volkswagenin, Audin, Seatin ja Škodan sekä Volkswagen-hyötyautojen automalleja, joissa on EA189-sarjan dieselmoottori ja joihin huollon kampanjan tekniset toimenpiteet on suoritettu.


3. Ketä luottamuksen TBM-ohjelma koskee?


TBM-ohjelmaa tarjotaan kaikille ŠKODA-asiakkaille, joiden autossa on EA189-sarjan dieselmoottori ja jotka päivittävät autonsa dieselpakokaasupäästöjä koskevalla huollon kampanjalla 23R6. Se on voimassa vain koskien autoja, joilla on ajettu alle 250 000 km sillä hetkellä, kun TBM-ohjelmaa sovelletaan. TBM-ohjelman soveltamisen edellytyksenä on se, että asiakas on esittänyt todisteet kaikkien valmistajan suosittamien huolto- ja korjaustöiden tekemisestä (toisin sanoen TBM-ohjelma koskee autoja, joilla on aukoton huoltohistoria).

TBM-ohjelma laajentuu koskemaan myös kaikkia asiakkaita, joiden autoihin tässä tarkoitetut tekniset toimenpiteet on jo suoritettu, niiden suorittamishetkestä alkaen (edellyttäen, että kaikki muut TBM-ohjelman edellytykset täyttyvät).

TBM-ohjelma laajentuu koskemaan myös kaikkia asiakkaita, joiden autoihin tässä tarkoitetut tekniset toimenpiteet on jo suoritettu, niiden suorittamishetkestä alkaen (edellyttäen, että kaikki muut TBM-ohjelman edellytykset täyttyvät). TBM-ohjelma on auton valmistenumerokohtainen, ja se on käytettävissä myös auton uudella omistajalla, jos auto siirtyy uudelle omistajalle TBM-ohjelman 24 kk voimassaoloaikana.

TBM-ohjelma on voimassa kaikkialla maailmassa lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Etelä-Koreaa, joissa pätevät poikkeavat säännöt.


4. Mitä komponentteja TBM-ohjelma koskee?


TBM-ohjelman piiriin kuuluu kaikkiaan 11 komponenttia pakokaasun kierrätysjärjestelmästä, polttoaineen ruiskutusjärjestelmästä ja pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmästä: lambdatunnistin, lämpötilatunnistin, EGR-vaihtoventtiili, pakokaasun kierrätysventtiili, pakokaasun kierrätyksen eropainetunnistin, ruiskutussuutin, korkeapainepumppu, polttoaineen rail-yhteispaineputki, paineensäätöventtiili, painetunnistin ja korkeapaine-ruiskutusputket.

TBM-ohjelmalla ei ole vaikutusta Škodan jo aiemmin ilmoittamaan kantaan, jonka mukaan teknisillä toimenpiteillä ei ole mitään negatiivista vaikutusta moottorin ja sen komponenttien kestävyyteen. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että tekniset toimenpiteet täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset ja ettei niillä ole haitallista vaikutusta polttoaineen kulutuslukemiin, CO2-päästöarvoihin, moottorin tehoon ja vääntömomenttiin eikä moottorin käyntiääneen.


5. Mitkä TBM-ohjelman käyttämisen edellytykset ja ehdot ovat?


Edellä mainittujen ehtojen lisäksi:

a) TBM-ohjelma

 • voidaan tarjota, sen kriteerit voidaan arvioida ja sitä voidaan käyttää ainoastaan valtuutetussa Škoda-jälleenmyyjä-/huoltokumppaniliikkeessä
 • koskee asiakasvalituksissa vain tarvittavia varaosia ja töitä, jotka kohdistuvat seuraaviin pakokaasun kierrätyksen, polttoaineen ruiskutuksen ja pakokaasun jälkikäsittelyn komponentteihin: lambdatunnistin, lämpötilatunnistin, EGR-vaihtoventtiili, pakokaasun kierrätysventtiili, pakokaasun kierrätyksen eropainetunnistin, ruiskutussuutin, korkeapainepumppu, polttoaineen rail-yhteispaineputki, paineensäätöventtiili, painetunnistin ja korkeapaine-ruiskutusputket
 • ei kata sijaisautoa, asiakkaan maksamia sivukuluja, vaurioita jne.

b) ja edellyttäen, että

 • kyseiseen EA189-autoon on tehty huollon kampanja 23R6
 • auto on asianmukaisesti huollettu huolto-ohjelman mukaisin välein, päivitetty ja autoa koskevat korjaamo/takaisinkutsukampanjat on suoritettu Škodan vaatimusten mukaisesti

ja edellyttäen, ettei kyseessä ole mikään seuraavista tapauksista:and provided that none of the following cases apply:

 • luonnollisen kulumisen tapaukset, esimerkiksi auton kunnon huonontuminen kulumisen seurauksena
 • omistaja tai ei-valtuutettu huoltoliike tai myyjäliike ei ole asianmukaisesti korjannut, huoltanut tai hoitanut autoa (esimerkiksi käyttäen ei-alkuperäisiä varaosia jne.)
 • auton käytön, käsittelyn ja hoidon ohjeita esimerkiksi auton käyttöoppaassa korostetun mukaisesti ei ole noudatettu
 • valituksen syynä on auton vaurioitunut kolmannen osapuolen tai ulkoisten tekijöiden, kuten onnettomuus, rajuilma, raesade, tulva jne. vaikutuksesta
 • mikä tahansa valitus liittyen hiukkassuodattimen nokikuormaan,
 • autoon on asennettu osia tai tehty muutoksia luvattomalla tavalla, esimerkiksi ohjainlaiteviritys (lastuviritys)
 • autoa on käytetty epäasianmukaisella tavalla, esimerkiksi moottoriurheilukilpailussa tai ylikuormitettuna
 • auton käyttäjä ei ole ilmoittanut viasta kohtuullisen ajan kuluessa
 • auton käyttäjä ei ole antanut Škodalle tilaisuutta korjata vikaa kohtuullisen ajan kuluessa.

6. Koskeeko TBM-ohjelma myös autoa, johon korjaamokampanjan tekninen toimenpide on jo tehty?

Kyllä. TBM-ohjelma koskee myös kaikkia asiakkaita, joiden autoihin tekniset toimenpiteet on jo suoritettu, niiden suorittamishetkestä alkaen (edellyttäen, että kaikki muut TBM-ohjelman edellytykset täyttyvät).

Jos asiakkaalle on aiheutunut kustannuksia hänen autoonsa tehdystä työstä, jolla on yhteys suoritettuihin korjaamokampanjan teknisiin toimenpiteisiin, ŠKODA tarkastaa, ovatko TBM-ohjelman käytön edellytykset olemassa ja korvaako ŠKODA asiakkaalle koituneet kustannukset. Hyvityspyyntö on esitettävä viimeistään 31.12.2017 mennessä valtuutetulle ŠKODA-jälleenmyyjä-/huoltokumppaniliikkeelle siinä maassa, missä työ on tehty.

7. Millaiset oikeudet kuluttajalla luottamuksen vahvistamisohjelman (TBM) mukaan ovat?

TBM-ohjelmalla Volkswagen kertoo asiakkailleen vastaavansa niihin asiakkaiden yhteydenottoihin, jotka liittyvät moottorin ja pakokaasun käsittelyjärjestelmän tiettyihin osiin, ja joiden esitetään johtuvan teknisten toimenpiteiden suorittamisesta EA189-sarjan dieselmoottoreilla varustettuihin autoihin. TBM-ohjelman piiriin kuuluu kaikkiaan 11 komponenttia pakokaasun kierrätysjärjestelmästä, polttoaineen ruiskutusjärjestelmästä ja pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmästä: lambdatunnistin, lämpötilatunnistin, EGR-vaihtoventtiili, pakokaasun kierrätysventtiili, pakokaasun kierrätyksen eropainetunnistin, injektori, korkeapainepumppu, polttoaineen rail-yhteispaineputki, paineensäätöventtiili, painetunnistin ja korkeapaine-ruiskutusputket.

TBM-ohjelma on voimassa 24 kuukautta alkaen siitä hetkestä, kun autoon on tehty tekninen toimenpide siinä tapauksessa, että autolla on ajettu alle 250 000 km sillä hetkellä, kun TBM-ohjelmaa sovelletaan (ensiksi saavutettava raja on määräävä).

TBM-ohjelma on laajennettu koskemaan myös kaikkia asiakkaita, joiden ohjelmaan oikeutetut autot on jo päivitetty. TBM-ohjelmalla ei ole vaikutusta Volkswagenin jo aiemmin ilmoittamaan kantaan, jonka mukaan teknisillä toimenpiteillä ei ole mitään negatiivista vaikutusta moottorin kestävyyteen eikä pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmään. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että tekniset toimenpiteet täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset ja ettei niillä ole haitallista vaikutusta polttoaineen kulutuslukemiin, CO2-päästöarvoihin, moottorin tehoon ja vääntömomenttiin eikä moottorin melupäästö. TBM-ohjelmalla Volkswagen antaa selvän viestin, että autojen ohjelmistopäivityksellä ei ole negatiivisia vaikutuksia autojen kestävyyteen. TBM-ohjelman tarkoitus on vahvistaa asiakkaiden luottamusta ohjelmistopäivityksessä toteutettaviin toimenpiteisiin ja kannustaa asiakkaita tuomaan autonsa ohjelmistopäivitykseen.

Lisätietoa TBM-ohjelman käyttöehdoista ja laajuudesta on saatavissa kaikista valtuutetuista ŠKODA-jälleenmyyjä-/huoltokumppaniliikkeistä. Tämän lisäksi maahantuonnin asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä postitse, sähköpostilla tai puhelimella.