EA189 Diesel Campaign

Usein kysyttyä

1. Mistä asiakas tietää, koskeeko asia myös hänen autoaan?

Kaikki asiakkaat, joiden autossa on asiaan liittyvä dieselmoottori, ovat keväällä 2016 saaneet viranomaisten kanssa sovitun mukaisesti kirjeen, jossa kerrottiin, että heidän autonsa kuuluu päivitettäviin autoihin. Kun tekniset toimenpiteet eri automalleille oli hyväksytty ja käytettävissä, asiakkaat saivat toisen kirjeen, jossa heitä pyydettiin varaamaan aika valitsemastaan huoltokumppaniliikkeestä.

Lisäksi lokakuun 2015 jälkeen jokainen asiakas Euroopan maissa on voinut selvittää online-tarkastuksella tai jälleenmyyjä-/huoltokumppaniliikkeen kautta, koskeeko asia heidän autoaan. Volkswagen-konsernin muut automerkit tarjoavat vastaavat tiedot omilla kotisivuillaan.

Tämä typen oksidien (NOx) päästöasia ei koske bensiinimoottoriautoja, koska niiden pakokaasujen käsittelyjärjestelmä on täysin erilainen kuin dieselmoottoriautoissa.

Typen oksidien päästöasia ei koske ainuttakaan Euroopassa nykyään rekisteröitävää uutta ŠKODA-autoa.


2. Asia koskee autoani. Voinko silti käyttää sitä?

Kyllä. Säännönvastaisuudet liittyvät ainoastaan autojen pakokaasun typen oksidien (NOx) päästöihin testitilanteessa.

NOx-päästöasia ei vaikuta auton turvallisuuteen tai ajokelpoisuuteen. Ei ole voitu osoittaa, että EA189-sarjan dieselmoottoriauton NOx-päästöasia aiheuttaisi vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.


3. Asia koskee autoani. Joudunko maksamaan korjauksesta?

Teknisten toimenpiteiden suorittamisesta ei synny laskua asiakkaille.

ŠKODA pyrkii minimoimaan aiheutuvat haitat ja järjestää tarvittaessa vaihtoehtoisen liikkuvuusratkaisun korjaustyön suorittamisen ajaksi. Tekninen toimenpide voidaan tehdä auton määräaikaishuollon yhteydessä (päivitys on kuitenkin hyvä tehdä mahdollisimman pian). Työ voidaan teettää kaikissa valtuutetuissa Škoda-huoltokumppaniliikkeissä.


4. Millaisia teknisiä toimenpiteitä tullaan tekemään?

Suurimmalle osalle asiaan liittyvistä TDI-moottoreista tarvittava tekninen toimenpide on ohjelmiston päivitys, joka hyödyntää dieselmoottoreiden palamistapahtuman uusimman kehitystyön tuloksia viimeksi kuluneilta vuosilta, ja sillä toteutetaan ruiskutuksen entistä tehokkaammat eri vaiheet. Tämän toimenpiteen suorittamiseen kuluu aikaa noin puoli tuntia.

Ainoastaan 1,6 TDI -moottoreissa on tarpeen asentaa virtausohjain. Tämän teknisen toimenpiteen arvioidaan kestävän alle tunnin.


5. Mitä parametrejä ohjelmistossa muutetaan?

Ensimmäinen toimenpide NOx-päästön pienentämisen toimintalaajuuden suurentamiseksi on lisätä polttoaineen ruiskutukseen jälkiruiskutusvaihe (toteutetaan kaksivaiheinen pääruiskutus). Tässä jälkiruiskutusvaiheessa ruiskutetaan osa pääruiskutusvaiheen polttoainemäärästä, eli jälkiruiskutus ei vaikuta haitallisesti polttoaineen kulutukseen. Jälkiruiskutus tapahtuu pian pääruiskutuksen jälkeen. Se tuottaa vääntömomenttia ja hapettaa sylintereiden palotiloissa palamistapahtumassa syntyvää nokea.

Toinen toimenpide on dieselruiskutustekniikan muutos, jolla polttoaine saadaan ruiskutettua suuremmalla paineella ja vakaan suuruisena. Suuremman ruiskutuspaineen ansiosta polttoaine sumuttuu paremmin, minkä ansiosta nokea syntyy palamistapahtumassa vähemmän.


6. Koskeeko NOx-päästötestiasia EU6-dieselmoottoreita?

NOx-päästötestiasia ei koske EU6-dieselmoottoreitamme.

Volkswagen-konsernin EA288-sarjan dieselmoottoreilla varustetut autot on Euroopan Unionin alueella hyväksytty EU6- tai EU5-päästöstandardin mukaisesti eikä niistä tarvitse poistaa tai korvata ohjelmistoa. Viranomaiset ovat vahvistaneet tämän.


7. Voiko päivitys vahingoittaa autoa?

Päivitys ei voi vahingoittaa autoa.


8. Onko minun pakko teettää huollon kampanja autolleni? Jos en teetä, mitä seurauksia sillä on?

Suomessa asianomainen viranomainen ei ole määrittänyt päivitystä takaisinkutsukampanjaksi (recall) Škodalle, vaan kyseessä on korjaamokampanja.


9. Voidaanko kampanjan mukaiset tekniset toimenpiteet tehdä riippumattomissa korjaamoissa?

Huollon kampanja tehdään asiakkaille ilmaiseksi. Tämän vuoksi ja koska Volkswagen AG:n pitää vahvistaa huollon kampanjan asianmukainen suoritus viranomaisille, tarvittavat työt tehdään Škodan valtuutettujen jälleenmyyjä-/huoltokumppaniliikkeiden verkostossa lain vaatimusten mukaisesti.

10. Mitä asiakkaan on tehtävä, jos hän ostaa vaihtoauton, johon ei vielä ole tehty ohjelmistopäivitystä?

ŠKODA-huoltokumppaniliikkeestä saa tarvittavan informaation tästä asiasta

11. Kuinka sellaisiin asiakkaisiin otetaan ensisijaisesti yhteys, joiden autoja pakokaasupäästö asia koskee?

ŠKODA-huoltokumppaniliikkeestä saa tarvittavan informaation asiasta.

12. Minulla on auto, jota pakokaasupäästöasia koskee, ja asun EU-maassa. En halua teettää autooni ohjelmistopäivitystä. Saanko ajaa autollani Saksassa (esimerkiksi lomamatkalla)?

Kyllä.

13. Keneen otan yhteyden, jos autossani esiintyy ongelma teknisen toimenpiteen toteuttamisen jälkeen?

Asiakkaat voivat olla varmoja, että teknisen toimenpiteen suoritus onnistuu ja ettei sillä ole haitallista vaikutusta polttoaineen kulutuslukemiin, CO2-päästöarvoihin, moottorin tehoon ja vääntömomenttiin eikä melupäästöön. Se on ollut viranomaisten myöntämän teknisen toimenpiteen hyväksynnän perusvaatimus. Jos autoonne kuitenkin tulee jokin ongelma, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään valtuutettuun ŠKODA-huoltokumppaniliikkeeseen tai soittamaan Suomen maahantuojan ŠKODA Diesel-Hotline-numeroon 0800 04120 (ma-pe klo 08:30 - 16:00).

14. Saanko valtuutetulta ŠKODA-huoltokumppaniliikkeeltä todistuksen teknisen toimenpiteen suorituttamisesta autolleni, ja mitä minun on tehtävä, jos satun kadottamaan tuon todistuksen?

Valtuutettu ŠKODA-huoltokumppaniliike antaa todistuksen teknisen toimenpiteen suorittamisesta. Jos hukkaatte kyseisen todistuksen tai ette sitä saanut, pyydämme ottamaan yhteyden omaan valtuutettuun ŠKODA-huoltokumppaniliikkeeseenne.

15. Kysymys: Minulla on auto, jota pakokaasupäästöasia koskee, ja asun maassa, jonka viranomaiset eivät ole määränneet takaisinkutsua pakolliseksi. Olen päättänyt, että en teetä autolleni teknistä toimenpidettä. Voinko silti matkustaa autollani maahan, jossa tekninen toimenpide on määrätty pakolliseksi takaisinkutsuksi (esimerkiksi Saksaan)?

Asiakas voi ratkaista, milloin hän teettää pakokaasupäästöasiaan liittyvälle autolleen teknisen toimenpiteen. Huomautamme kuitenkin, että niissä maissa, joissa viranomaiset ovat määränneet teknisen toimenpiteen pakolliseksi takaisinkutsuksi, viranomaiset saattavat määrätä sanktioita, jos pakokaasuasiaan liittyvään autoon ei ole tehty teknistä toimenpidettä tietyn ajan kuluessa. Oletamme kuitenkin, että voitte tilapäisesti (esimerkiksi loma- tai läpikulkumatkalla) käyttää autoanne myös maissa, joissa tekninen toimenpide on määrätty pakolliseksi takaisinkutsuksi.

16. Kysymys: Miksi autooni on tehtävä tekninen toimenpide?

Pakokaasukampanjaan liittyvien autojen moottorin ohjainlaitteessa käytettiin ohjelmistotoimintoa, jolla tunnistettiin virallisen päästötestin testiajosykli. Testiajosyklin tunnistamisen perusteella moottorin ohjainlaite valitsi kahden eri toimintatilan välillä: toimintatila 1 optimoi NOx-päästöt testiolosuhtiessa ja toimintatila 2 taasen hiukkaspäästöt normaalissa ajossa.

17. Minulla on auto, jota pakokaasupäästöasia koskee, ja asun EU-maassa. En halua teettää autooni ohjelmistopäivitystä. Mitä tapahtuu, jos muutan pysyvästi asumaan maahan, jossa tekninen toimenpide on määrätty pakolliseksi takaisinkutsuksi, ja haluan viedä auton mukanani?

Auto on rekisteröitävä kyseiseen maahan. Viranomaiset ilmoittavat, että autoonne on tehtävä päivitys tietyn määräajan kuluessa. Pyydämme ottamaan yhteyttä ŠKODA-huoltokumppaniliikkeeseen kyseisessä maassa.