ŠKODA JA YHTEINEN YMPÄRISTÖMME

KOHTI TULEVAISUUTTA

ŠKODA on asettanut tavoitteekseen parantaa tuotantonsa taloudellisuutta 25 prosentilla viidellä keskeisellä osa-alueella vuoteen 2018 mennessä.

Lisää tehtaasta

Kehitämme autojemme ympäristöystävällisyyttä jatkuvasti.

Lisää tuotteesta

Jälleenmyyjä- ja huoltokumppaniliikkeidemme uudessa kokonaiskonseptissa kiinnitetään runsaasti huomiota ympäristön kunnioittamiseen.

Lisää liikkeistä

Kiinnitämme huomiota autojemme koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Lisää laajennetusta vastuusta

Tulevaisuus

Ensisijainen tavoitteemme on valmistaa autoja tehokkaasti ja käyttää luonnonvaroja huolella harkiten. Tähän tavoitteeseen voimme päästä vähentämällä energian ja veden kulutusta, pienentämällä haitallisten aineiden päästöjä ja lisäämällä jätteiden kierrätystä ja materiaalien uudelleenkäyttöä.