This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.

ŠKODA ja ekologia

LAAJENNETTU VASTUU

Laajennettu tuottajavastuu

Ympäristöstä huolta kantaminen ei meillä pääty siihen, kun auto lähtee tehtaalta kohti asiakasta. Samalla tavalla kuin kiinnitämme huomiota autojemme laatuun, polttoainetaloudellisuuteen, turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen, panostamme auton koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten pienentämiseen. Esimerkiksi kehittämällä tuotantoprosesseja, käyttämällä raaka-aineita harkitusti ja kierrättämällä käytöstä poistettujen autojen materiaalit. Siis kehdosta hautaan -periaatteella.

Kun auto aikanaan tulee käyttöikänsä päähän, on äärimmäisen tärkeää, ettei autoa tai mitään sen osia jätetä lojumaan esimerkiksi pitkin maaseutua, jolloin vaarallisia aineita (kuten öljyä) voisi päästä maaperään turmelemaan ympäristöä. Autosta ja sen materiaaleista voidaan valmistaa uusia tuotteita. Luodaan siis "suljetun silmukan taloutta" tai "kierrätystaloutta". Näin syntyvien taloudellisten säästöjen ohella vähennetään riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista ja etenkin pienennetään teollisuuden ympäristövaikutuksia.

Tuote käyttöikänsä päässä – mitä seuraavaksi?

Kun aikanaan haluat päästä eroon käyttöikänsä päähän tulleesta autostasi ja samalla auttaa ympäristön suojelussa, käy valtuutetun ŠKODA AUTO -liikkeessä (automyynti- tai huoltokumppaniliike). Kysy mahdollisuudesta romuttaa auto ilmaiseksi yhteistyökumppaneidemme avulla ja toimittaa arvokas materiaali uudelleen käyttöön ympäristöystävällisesti.

Huolehdimme puolestasi uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen myös muut arvokasta materiaalia sisältävät autoon liittyvät tuotteet kuten renkaat, sähkölaitteet, käynnistinmoottorit ja akut. Valtuutetut jälleenmyyjä- ja huoltokumppaniliikkeet ottavat vastaan tällaiset tuotteet tai neuvovat mihin voit ne halutessasi itse toimittaa.

ŠKODA AUTO tuntee vastuunsa huolto- ja korjaustöiden yhteydessä vaihdettujen osien, käytöstä poistettujen vanhojen osien ja kokonaisten autojen käsittelystä. Siksi jätehuoltoyrityksiä valitessamme haluamme varmistaa, että kaikesta jätemateriaalista mahdollisimman suuri osa uudelleenkäytetään. Tästä seuraa, että vain murto-osa jätteistä päätyy kaatopaikoille.

Kierrätys

Kaikki ŠKODA AUTON automallit on tyyppihyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/64/EY mukaisesti. Tästä direktiivistä löytyvät myös materiaaleja, osien merkintöjä ja kierrätysastetta koskevat vaatimukset. Se tarkoittaa, että suurin osa autoissa käytetyistä materiaaleista on kierrätettävissä (vähintään 85 % auton massasta) tai uudelleenkäytettävissä (10 %). Tämän seurauksena alle 5 prosenttia auton massasta ei voida uudelleenkäyttää nykyisellä uudelleenkäyttö- ja kierrätystekniikalla, vaan tämä määrä päätyy kaatopaikalle.

Mitä kierrätys oikeastaan tarkoittaa?

Periaatteessa kierrätys tarkoittaa sellaisen käyttökelpoisen jätemateriaalin uudelleenkäyttöä, joka olisi sääli toimittaa kaatopaikalle. Tuotteiden valmistuksessa käytetään "ensiöraaka-aineita" kuten raakaöljyä, puuta tai rautamalmia. Oikein käsiteltynä jätteitä voidaan joko osittain tai kokonaan käyttää korvaamaan näitä ensiöraaka-aineita. Tällä toimintatavalla on lukuisia positiivisia vaikutuksia ympäristön kannalta, sekä suoria että epäsuoria (esimerkiksi alumiiniromun kierrätyksellä ja uudelleenkäytöllä saavutetaan lähes 95 % energiansäästö verrattuna alumiinin tuotantoon ensiöraaka-aineesta kuten bauksiitista). Tämän vuoksi materiaalin uudelleenkäyttö on tärkeä kriteeri valittaessa yrityksiä hoitamaan jätehuoltoa ja jätteiden käsittelyä sekä huoltokumppaniliikkeiden että tehtaiden toiminnassa.

Tämä koskee esimerkiksi valtuutettujen ŠKODA-huoltokumppaniliikkeiden verkoston keräämien käytettyjen renkaiden käsittelyä. Viime aikoihin saakka käytettyjä renkaita on käytetty lähinnä sementtitehtaiden polttoaineena. Olemme kuitenkin onnistuneet löytämään yhteistyökumppanin, joka ei ainoastaan kierrätä renkaita, vaan myös uudelleenkäyttää kierrätetyn materiaalin 100-prosenttisesti.

Oletko tullut huomanneeksi lasten leikkipuistojen laitteiden alla olevat kumilevyt? Entä oletko havainnut, että raitiovaunujen kulkuäänet ovat aiempaa hiljaisemmat? Tai oletko ajanut autollasi kumiasvalttipinnalla? Näissä tapauksissa olet kohdannut tuotteita, jotka on valmistettu jätteestä. Jätteestä, jolle Škodakin on ollut antamassa uuden elämän.