Johdanto

Hyvä ŠKODA-asiakas

Kyseessä on paitsi moottoriohjelmiston päivitys, myös halu huolehtia jokaisen ŠKODA -asiakkaan luottamuksen säilyttämisestä. Tähän mennessä maailmanlaajuisesti on päivitetty yli 600 000 ŠKODA-autoa.

Britannian liikenneturvallisuusvirasto Vehicle Certification Agency (VCA) on vaativissa testeissään hyväksynyt kaikki tekniset toimenpiteemme. Siten voimme toteuttaa jokaiselle pakokaasupäästöasiaan liittyvälle ŠKODA-dieselmoottorille tarvittavat tekniset toimenpiteet.

Tekninen tausta

Suurimmalle osalle asiaan liittyvistä TDI-moottoreista tarvittava tekninen toimenpide on ohjelmiston päivitys, joka hyödyntää dieselmoottoreiden palamistapahtuman uusimman kehitystyön tuloksia viimeksi kuluneilta vuosilta, ja sillä toteutetaan ruiskutuksen entistä tehokkaammat eri vaiheet. Tämän toimenpiteen suorittamiseen kuluu aikaa noin puoli tuntia. '

Ainoastaan 1,6 TDI -moottoreissa on tarpeen asentaa virtausohjain. Tämän teknisen toimenpiteen arvioidaan kestävän alle tunnin.

Viranomaiset ovat vahvistaneet, ettei hyväksytyillä teknisillä toimenpiteillä ole haitallista vaikutusta polttoaineen kulutuslukemiin, CO2-päästöarvoihin, moottorin tehoon ja vääntömomenttiin eikä melupäästöön. Ratkaisun toimivuus on vahvistettu Volkswagen-konsernissa tehdyillä tarkastuksilla, ja lisäksi viranomaiset ovat myös tehneet kattavat, puolueettomat testit, joista osan ovat suorittaneet ulkopuoliset teknisten palvelujen tarjoajat.

Asiakkaat voivat olla varmoja, että teknisten toimenpiteiden toteutus onnistuu. Kaikki autojen tyyppihyväksyntöjen kannalta merkitykselliset tiedot pätevät edelleen. Se on ollut viranomaisten myöntämän teknisten toimenpiteiden hyväksynnän perusvaatimus.

Asiakas saa teknisen toimenpiteen suorittamisesta kirjallisen vahvistuksen jälleenmyyjä-/huoltokumppaniliikkeestä.

Yhteyden ottaminen ŠKODA Call Centeriin

Kaikkiin ŠKODA-asiakkaisiin, joiden autoon on olemassa hyväksytty tekninen toimenpide, on jo otettu yhteys kyseisen toimenpiteen suorittamista varten. Jos haluat tarkastaa, koskeeko tekninen toimenpide jotakin tiettyä autoa, tee auton valmistenumerolla (VIN) online-kysely ŠKODA Diesel Campaign -sovelluksessa:

Mikäli sovellus ilmoittaa auton kuuluvan päivitettäviin autoihin, pyydämme ottamaan yhteyttä valtuutettuun ŠKODA-huoltokumppaniliikkeeseen suoritusajankohdan varaamista varten.

Toimenpiteen tekeminen kestää puolesta tunnista tuntiin, ja työ suoritetaan veloituksetta. Ymmärtänette kuitenkin, että työjärjestelyllisistä syistä johtuen toimenpide saattaa kestää hiukan kauemmin. Jos asiakas tarvitsee teknisen toimenpiteen ajaksi sijaisautoa, pyydämme sopimaan siitä ajanvarauksen yhteydessä.

Yhteydenottoja varten käytettävissä ovat myös seuraavat kanavat:

ŠKODA-jälleenmyyntiliikkeet skoda.fi/jalleenmyyjat

Suomen maahantuojan ŠKODA Diesel-Hotline, jossa kyselyihinne vastataan ma-pe klo 08:30 – 16:00, puh: 0800 04120

Lisäksi voitte jättää kyselyn palautekanavaamme, joka löytyy osoitteessa skoda.fi/palaute
Kiitämme yhteistyöstänne jo etukäteen.

Usein kysyttyä

Ohjelma asiakkaan luottamuksen vahvistamiseksi (TBM)